Warsztaty regionalne dla MŚP nt. innowacji i CSR dla zrównoważonego rozwoju_zadanie Grupy roboczej ds. innowacji

Warsztaty regionalne dla MŚP nt. innowacji i CSR dla zrównoważonego rozwoju_zadanie Grupy roboczej ds. innowacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a także Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego organizują bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.


Program warsztatów został przygotowany w oparciu o założenia wypracowane przez Grupę roboczą ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Grupa robocza składa się z przedstawicieli środowisk eksperckich i praktyków biznesowych, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorców i organizacje w zmianie modelu biznesowego na bardziej zrównoważony. Przedsiębiorcy znajdą zatem w programie warsztatów szereg informacji wprowadzających do zagadnień odpowiedzialnego biznesu jak również wiele ciekawych wskazówek i praktycznych narzędzi do zastosowania w codziennej praktyce biznesowej.
Warsztaty mają charakter bezpłatny i realizowane są w ramach cyklu warsztatów regionalnych realizowanych w 2020 r. W Krakowie warsztaty odbędą się 17 września 2020 r. w Krakowskim Parku Technologicznym przy ul. Podole 60.
Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr


Drukuj