Komunikat - trzecia rata opłaty za koncesje alkoholowe

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych przypomina przedsiębiorcom prowadzącym detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w sklepach) oraz prowadzącym tzw. działalność cateringową, że 30 września 2021 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.


Drukuj