Ogłoszenia o przetargach

W załączeniu ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Rzuty lokali oraz mapki zamieszczone są pod opisem poszczególnych nieruchomości zamieszczonych na stronie

https://www.google.com/url?q=https://www.bip.krakow.pl/?dok_id%3D30626&source=gmail&ust=1638389055083000&usg=AOvVaw1n6hZ8guzUxf7KzWdvXJU9">https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=30626
Lucyna Majcherczyk
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Referat Przetargów i Zamian
+48 12 616 98 08