Święto Kupca 2021

Mszą świętą w kościele św. Barbary rozpoczęły się doroczne obchody Święta Kupca. Ojciec Jacek Maciaszek, superior zakonu jezuitów mówił w kazaniu o powinnościach kupiectwa, o jego służebnej roli dla społeczeństwa. Zwracał też uwagę na solidne wykonywanie obowiązków przez kupców w całej historii naszej ojczyzny. W mszy świętej uczestniczyli w pełnej gali prezesi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, król kurkowy z marszałkami, prezesi cechów rzemieślniczych, poczty sztandarowe.


Z wyżyn estrady na Jarmarku Bożonarodzeniowym Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wygłosił orędzie kupieckie. Potem w rytm marszów granych przez Góralską Orkiestrę Dętą z Skomielnej Czarnej i Bogdanówki wszyscy przeszli do magistratu krakowskiego, gdzie po części oficjalnej, podczas której wręczono wyróżnienia kupieckie i pasowano nowych członków organizacji odbyło się tradycyjne śniadanie kupieckie.
W sali im. Wyspiańskiego gośćmi kupców byli m.in. posłanka Sejm Agnieszka Ścigaj, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, Zdzisław Grzelka, starszy Bractwa Kurkowego z Januszem Wójcikiem, ceremoniarzem oraz Adamem Rajpoldem, królem kurkowym z Dariuszem Kaczmarczykiem i Rafałem Kowalem, marszałkami.
Głównym punktem uroczystości było ślubowanie nowych członków Kongregacji i pasowanie ich na kupców. Kilkanaście osób wyróżniono odznaczeniami kupieckimi złotymi, srebrnymi i brązowymi Kogami, medalami 600-lecia oraz dyplomami. Złotą statuetkę Kogi otrzymał m.in. Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Wielkimi brawami nagrodzono Bożenę Michalec, długoletnią kierowniczkę biura Kongregacji, która otrzymała złotą Kogę oraz wielki bukiet kwiatów.
Oto wykaz odznaczonych, wyróżnionych, składających ślubowanie oraz sponsorów.

ZŁOTĄ Statuetkę średniowiecznej KOGI otrzymali:
1. Katarzyna Pacewicz Pyrek – wiceprezes Oddziału Terenowego KKK w Brzesku
2. Krystyna Pędzisz – wiceprezes Oddziału Terenowego w Myślenicach
3. Janusz Kowalski – prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Targowych Przestrzeni Publicznych.

SREBRNĄ Statuetkę średniowiecznej KOGI otrzymali:
1. Jan Bujakowski – członek Oddziału Terenowego KKK w Proszowicach, w kadencji 2012-2017 prezes Oddziału Terenowego KKK w Proszowicach
2. Zbigniew Kurleto – przewodniczący Sekcji KKK Turystyczno-Gastronomicznej

BRĄZOWĄ Statuetkę średniowiecznej KOGI otrzymali:
1. Michał Henzel – członek Rady KKK
2. Andrzej Koc- przewodniczący Sekcji KKK Polskie Sklepy
3. Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Białej i Bogdanówki – Kogę odbiera prezes Mariusz Buda
4. Firma Supober – Kogę odbiera Bernard Pieróg członek Rady KKK
5. Bogusław Juszkiewicz – sekretarz Zarządu Oddziału Terenowego KKK w Limanowej
6. Krzysztof Sobczak - członek Zarządu Oddziału Terenowego KKK w Limanowej
7. Józef Stach – członek Oddziału Terenowego KKK w Limanowej

MEDALE 600 lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej:
1. Mariusz Fiba – przewodniczący Sekcji KKK Gastronomików Rynku Głównego
2. Nina Maleta – prezes Oddziału Terenowego KKK w Proszowicach
3. Rafał Marek – prezes Krakowskiej Izby Turystyki
4. Barbara Smyrak – członek Oddziału Terenowego KKK w Myślenicach
5. Krzysztof Wilk – Cukiernia „WILK”

 

Dziękując za dotychczasową pracę na rzecz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, DYPLOMY otrzymali członkowie Oddziału Terenowego w Limanowej:
1. Piotr Chełmecki
2. Stefan Pławecki
3. Kazimierz Rączkowski

Pasowani na kupców zostali:
1. Mirosława Szutowska
2. Michał Zgoda
3. Grzegorz Gzyl
4. Bogusław Jędrzejowski
5. Bogdan Pietrucha
6. Łukasz Grabowski
Prowadzący spotkanie Jan Wiesław Nalepa ogłosił:
My kupcy Stołeczno - Królewskiego Miasta Naszego Krakowa, dla przyczyny święta kupieckiego, na ratusz tutejszy zszedłwszy się, po odebraniu ślubowania na prawo kupieckie, dla stanu naszego i miasta pożytku, przed wiekami ustanowione, do szeregów Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Was przyjmujemy i imiona wasze pomiędzy nasze wpisujemy.

Prezes Wiesław Jopak na zakończenie oficjalnej części spotkania gorąco podziękował sponsorom, wśród których znaleźli się:

1. Krakowskie Centrum Handlowo-Targowe Sp. z o.o. – TANDETA
2. Spółka Kupiecka „Stary Kleparz”
3. Basia Lejkowska Wine Selection
4. MUNDIVIE S.A.
5. Cukiernia Wilk
6. ARTIM Spółka z o.o.
7. Makro Cash and Carry Polska SA
8. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o.o.
9. Zbigniew Kurleto GASTROINFO
10. Michał Henzel GASTRO-PAK
11. Sekcja Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Gastronomiczno- Turystyczna
12. Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
13. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1
14. Pierożki Babci Władzi
15. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
16. Inter Snack Poland
17. Ludwig Czekolada Sp. z o.o.
18. Piekarnia Prima Art Elżbieta Lichacz i wspólnicy Sp. J.
19. BRACIA SADOWNICY Sp. z o.o.
20. Sekret Smaku Maciej Kapała
21. HERBAPOL Lublin SA
22. CARLSBERG Polska
23. Barbakan Beer Paweł Bylica
24. Sekcja Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej POLSKIE SKLEPY