W Sylwestra ogródki kawiarniane czynne dłużej

W wyniku intensywnych starań Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej magistrat wydał zgodę na dłuższe funkcjonowanie ogródków kawiarnianych w noc sylwestrową. Poniżej pismo w tej sprawie od dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych. Załączamy również w PDF nasze pismo.

 Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na pismo dot. przesunięcia godziny zamknięcia zimowych ogródków gastronomicznych w NOC SYLWESTROWĄ 2021/2022, informuję.
Uwzględniając tradycję wspólnego spędzania czasu w NOC SYLWESTROWĄ, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa informuję o wyrażeniu zgody na wydłużenie godzin funkcjonowania zimowych ogródków.
W nocy z 31 grudnia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. ogródki będą mogły obsługiwać gości do godziny 3:00. Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
www.krakow.pl/aktualnosci/255881,29,komunikat,ogrodki_gastronomiczne_w_sylwestrowa_noc.html?_ga=2.141584370.1109104671.1640679785-605212409.1634112406
Przypominam, że w podczas imprezy sylwestrowej w zimowych ogródkach może być prowadzona działalność gastronomiczna, w tym serwowanie napojów alkoholowych. Zabronione jest jednak wynoszenie napojów alkoholowych poza teren ogródków – niezależnie od tego, czy alkohol będzie serwowany w naczyniach szklanych, czy opakowaniach jednorazowych.
Na podstawie posiadanych przez Państwa zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, może być prowadzona wyłącznie w lokalu lub w ogródku gastronomicznym usytuowanym przed lokalem, bez możliwości wynoszenia alkoholu poza teren ogródka.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Popiołek
Dyrektor Wydziału
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Pobierz PDF