List Marka Pateckiego w sprawie kolędowania w Centum Macierz Polonii

List Marka Pateckiego w sprawie kolędowania w Centum Macierz Polonii

Oto list Marka Pateckiego w sprawie kolędowania w Centrum Macierzy Polonii.