Unijne wsparcie dla przedsiębiorców w okresowych trudnościach

Unijne wsparcie dla przedsiębiorców w okresowych trudnościach

Przesyłam informację o wsparciu szkoleniowym, doradczym i mentoringowym dla MSP. Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które można przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo pokrywany jest koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.
Więcej informacji: https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/unijne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-okresowych-trudnosciach
Z wyrazami szacunku
Paweł Majka
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości