Logo MIRiP dla krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Logo MIRiP dla krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Podczas obchodów Święta Rzemiosła 2024 r. w dniu 26 maja br. Krakowską Kongregacja Kupiecka uhonorowana została specjalnym wyróżnieniem srebrnym Logo MIRiP. Wyróżnienie odebrał prezes Wiesław Jopek.

Logo Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości to wyróżnienie, które zostało pomyślane jako szczególne uznanie dla osób i instytucji współpracujących z Izbą lub rozsławiających dobrze imie Rzemiosła Małopolskiego i Polskiego. Wśród uhonorowanych pierwszym był Ojciec Święty Jan Paweł II. W ciągu 24 lat, od chwili powstania tego odznaczenia wyróżniono nim jedynie kilkanaście osób i instytucji.