Zmiana terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych

W dniu 20 marca 2020 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie Nr 700/2020 w sprawie zmiany terminów uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, które przesyłam w załączeniu.

 

Na mocy zarządzenia jw. terminy, o których mowa, zmienione zostały według następujących zasad:
1. termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali użytkowych za miesiąc marzec 2020 r. wyznaczony został się na dzień 30 czerwca 2020 r.,
2. termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali za miesiąc kwiecień 2020 r. wyznaczony został się na dzień 31 lipca 2020 r.,3. termin uiszczenia opłat należnych z tytułu korzystania z lokali za miesiąc maj 2020 r. wyznaczony został się na dzień 31 sierpnia 2020 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji
z poważaniem
Magdalena Adamska
p.o. Kierownika Referatu Lokali Użytkowych

Pobierz PDF


Drukuj